KONTAKT

01. Bilić, Ž., Rađo, I., Ramadanović, M., Talović, M. (2003) Promjene dimenzionalnosti morfoloških karakteristika i motoričkih sposobnosti kod uč. i učenica 11-14 godina. Sportski logos, 1:35-52.
02. Rađo, I., Bilić, Ž., Talović, M., Ramadanović, M.
(2003) Nivo kvantitativnih promjena u skupu morfoloških i motoričkih varijabli učenika i učenica uzrasta 11-14 godina. Sportski logos, 1: 62-70.
03. Rađo, I., Bilić, Ž., Ramadanović, M., Talović, M.
(2003) Razlike u dimenzionalnosti morfoloških karakteristika i motoričkih sposobnosti dječaka i djevojčica. Sportski logos, 1: 75-81.

04. Bilić, Ž., Bonacin, D., Manić, G., Talović, M. (2006) Identifikacija temeljnih kinezioloških procesa kod djevojčica od V-VIII razreda. Homo Sporticus, 9, 1: 54-56.
05. Bilić, Ž., Bonacin, D., Manić, G., Talović, M.
(2006) Kompozitna definicija bazičnih kinezioloških procesa kod dječaka viših razreda osnovne škole. Homo Sporticus, 9, 1: 57-59.
06. Bonacin, D., Blažević, S., Bilić, Ž.
(2006) ''Sli-Kom'' - Algoritam za identifikaciju sličnosti uzoraka. Homo Sporticus, 9, 2: 7-12.
07. Andrijašević, M., Bonacin, D., Blažević, S., Bilić, Ž.
(2006) 'Wellness'' - Novi trend u turizmu. Homo Sporticus, 9, 2: 58-63.

08. Bilić, Ž., Blažević, S., Širić, V. (2007) Promjene motoričkih značajki dječaka uzrasta 7 godina kao temelj za uključivanje u sportske škole. Acta Kinesiologica, 1, 1: 38-43.
09. Bilić, Ž.
(2007) Razine biološkog potencijala djece na početku osnovne škole. Acta Kinesiologica, 1, 1: 5-10.
10. Bilić, S., Božić, Lj.
(2007) Identifikacija prirodnih procesa kod dječaka viših razreda osnovne škole. Acta Kinesiologica, 1, 2: 18-22.
11. Blažević, S., Bilić, Ž., Bonacin, Da., Širić, V., Bonacin, D. (2007) Identifikacija razvojnih procesa kod dječaka u prvom razredu osnovne škole... Acta Kinesiologica, 1, 2: 59-64.

ŽIVOTOPIS
NASTAVA
PUBLIKACIJE
EROMERC
HOME
ACTA KINESIOLOGICA
doc.dr.Žarko Bilić
Članci u časopisima
Edukacija
Sveučilišni udžbenici
Članci (još)
Priopćenja na skupovima