Edukacija
Sveučilišni udžbenici
KONTAKT
Bilić, Ž., Mijanović, M., Božić, Lj. (2008) Od prvog koraka do carvinga. Mostar: Fakultet PMOZ.
Bilić, Ž., Bonacin, D. (2008) Uvod u kineziološku rekreaciju. Mostar: Fakultet PMOZ.
Bonacin, D., Bilić, Ž., Bonacin, Da. (2009) Uvod u antropološku analizu. Travnik: Kineziološki fakultet.
Bonacin, D., Blažević, S., Bilić, Ž., Bonacin, Da. (2009) Uvod u kineziološku analizu. Travnik: Ed. fakultet.
ŽIVOTOPIS
NASTAVA
PUBLIKACIJE
EROMERC
HOME
ACTA KINESIOLOGICA
doc.dr.Žarko Bilić
Sveučilišni udžbenici
Članci u časopisima
Priopćenja na skupovima