KONTAKT

DIPLOMSKI RAD:
Bilić, Ž. (1977) Trebižat od izvora do ušća - mogućnosti razvoja aktivnosti u prirodi, rekreacija i turizam. Sarajevo: Fakultet za fizičku kulturu.

MAGISTARSKI RAD:
Bilić, Ž. (2001) Razlike u dimenzionalnosti i strukturi motoričkih i nekih morfoloških karakteristika kod učenika od V. do VIII. razreda. Sarajevo: Fakultet za fizičku kulturu.

DOKTORAT:
Bilić, Ž. (2005) Nivo transformacijskih procesa i stupanj strukturalnih promjena motoričkih sposobnosti i morfoloških karakteristika pod utjecajem trenažnih operatora. Sarajevo: Fakultet sporta i tjelesnog odgoja.

ŽIVOTOPIS
NASTAVA
PUBLIKACIJE
EROMERC
HOME
ACTA KINESIOLOGICA
doc.dr.Žarko Bilić
Edukacija
Članci u časopisima
Priopćenja na skupovima
Sveučilišni udžbenici
Edukacija