doc.dr.Žarko Bilić
KONTAKT
ŽIVOTOPIS
NASTAVA
PUBLIKACIJE
EROMERC
HOME
ACTA KINESIOLOGICA
Nastava
Mostar
Travnik
Split

Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti
88000 Mostar, Matice Hrvatske bb, BiH

Edukacijski fakultet
72270 Travnik, Aleja Konzula 5, BiH

Visoka škola za sportski menadžment
21000 Split, Domovinskog rata 65, RH

Fizička kultura - Kineziološka rekreacija

Kineziologija / Predškolski odgoj - Sportska rekreacija

Sportski menadžment - Osnove kineziologije